Série UTOPIA

UTOPIA XXXIV, acrylique s/toile 2023, 80x80cm

UTOPIA XXIX, acrylique s/toile 2023, 80x80cm

UTOPIA XXXI, acrylique s/toile 2024, 80x80cm

UTOPIA VIII, acrylique s/toile 2023, 92x73cm

UTOPIA III acrylique s/toile 2023, 116x89cm

UTOPIA II acrylique s/toile 2023, 116x89cm